2022-3    FORD OTOSAN MALİ TABLOLAR ANALİZİ

Türkiyenin iftiharı  7.kez Türkiye’nin 11. Kez otomotiv kategorisinin ihracat şampiyonu.

İncelemeye başlamadan önce bir şeyi itiraf etmem gerekiyor.

Şimdiye kadar incelediğim şirketler arasında bir yatırımcı açısından faaliyet raporları yatırımcı sunumları , analist sunumları ve finansal tablolar açısından o kadar zengin ki bulamayacağınız hiçbir şey bırakmamışlar nerdeyse, bunun için froto nun yöneticilerine bir yatırımcı olarak teşekkür ediyorum. Tam bir kurumsallık ve KALİTE görüntüsü. Borsadaki diğer şirketlerimiz de böyle olsa. Borsamıza ayrı bir değer katmış olurlar. 5-6 sayfayla geçiştirilen yıllık faaliyet raporları okuduktan sonra , sadece 120 sayfalık bir faaliyet raporu okumak ayrı bir heyecan veriyor.

Aşağıda yapacağımız inceleme frotonun 2022-3 finansal tablolarında görmüş olduğumuz verilerin şeffaf olarak değerlendirmesinden ibarettir. Bir ekonomist olmadığımız için tablolarda ne görüyorsak bir tüccar gözüyle  yansıtmaya çalışacağız. Bir froto yatırımcısı kadar şirket hakkında bilgimiz olmayabilir. Geleceğini hedeflerini kaçırmış olabiliriz. Yapacağımız analizde sadece finansal tablolarda görülenler olacaktır okurken bu kapsamda değerlendirmenizi temenni ederim.

Öncelikle ülkemizde bu gibi şirketlerin artması dileğiyle bilançodan başlayarak #froto nun mali tablolar analizini yapmaya başlayalım.

BİLANÇO

Ford Otosan 2022-3 cari dönem itibarı ile 50 milyar tl toplam varlığa karşılık , bu varlığı 41.738.000 milyar tl dış kaynak( toplam varlığın %83 si ) ve 8.295.052 milyar tl özkaynak( toplam varlığın %17 si ) ‘ la finanse eden bir şirketimiz.

Froto 50 milyar tl varlık toplamının 37,5 milyar tl si dönen varlık , 12,5 milyar tl si duran varlıklardan oluşmakta aslında bir sanayi kuruluşunda beklenen  duran varlıkların dönen varlıklardan daha yüksek olmasıdır. Varlıklardaki bu artış yıllar itibarı ile sistemli bir şekilde arttığı son bir yılda ise dönen varlıkların belirgin artışla ayrıştığı görülmekte.

Varlıklarda ki artış tl bazında bir önceki çeyreğe göre %17 dolar bazında %4 artış gösterirken , bir önceki döneme göre tl bazında %89 , dolar bazında %8 artış göstermiş. Önceki yılın aynı çeyrek ve dönemler arasındaki geçişlere baktığımızda kaliteli bir büyümenin olduğunu görüyoruz . Çünkü bu yılın performansı geçen yıldan daha iyi gözüküyor.

Dönen varlıkların en yüksek kalemi olan nakit ve nakit benzerlerinden devam edelim.

Dönen varlıkların 15.174.998 milyar tl ile %40 ı nakit ve nakit benzerlerinden oluşmakta

Elindeki nakit tutarı bir froto daha kuracak seviyede , elde bu kadar yüksek miktarda nakit olması ve son iki yılda eldeki nakitin hatırı sayılır bir şekilde yükselmesi geleceğe dönük planların ve yatırımların olabileceği ve naktin buralarda kullanılabileceğini düşünmek istiyoruz.

Önce nakitin nereden geldiğini anlamaya çalışalım

işletmenin faaliyetlerinden sağladığı nakit akışları bir vücuttaki damara benzetilirse, nakit bu damarda dolaşan kandır. işletmenin yaşaması ve büyümesi, faaliyetlerinden yeterli nakit akışlarını sağlamasına bağlıdır

Finansal tablolar bilançoda nakitle başlar , nakit akışında nakitle biter. Finansal tabloların bir sonucudur. Gelir tablosunda yapılan cirolar sonucunda maliyetlerin , finansal giderlerin ve verginin çıkması sonucu , nakit akışı tablosunda bu gelirler sonucunda üretilen bedeldir.

Kaliteli bir nakit  bu sonucun işletme sermayesinden kazanılan nakitle üretilmiş olmasıdır.

Ne demek bu ?

Eğer şirket nakit akışı tablosunda işletme faaliyetlerinden nakit akışları negatif gelmesine rağmen nakit pozitif gelmiş gözüküyorsa bu nakit kaliteli değil alınan kredilerden artan nakittir.

Frotoda oluşan durum  ise işletme sermayesinden elde edilen gelirin negatif olması aslında bu çeyrek üretilen nakitin finansal faaliyetlerden geldiğini gösteriyor.

Dönen varlıklarda ikinci büyük kalemi ticari alacaklardan oluşmakta

Son çeyrekte bir düşüş gösteren ticari alacakların aksine satışların artması froto için olumlu bir göstergedir.

Ticari alacaklar daki %65 lik bölümün ilişkili taraflardan gelmesi , dipnotlarda ilişkili tarafın neresi olduğunu bakmamıza sebep oluyor. Froto gibi kurumsal şirketlerde bir olumsuz durum olmaya bilir ama bu durum. Göze çarpınca incelenmesi gerekir.

26 numaralı dipnotta

İlişkili taraflar ; Froto nun yurt dışına sattığı araç ve yedek parça kalemlerini koç holding ve ford motor company nin iştiraki olan Ford Deutschland Holding GmbH ye yurt içerisinde ise otokoç otomotive satarak kendi şirketleri ile üretilen araçları yine kendi şirketleri ile son kullanıcıya satıyorlar. Buralardan oluşan alacak kalemleri ise ford motor company den 14 günde , otokoçtan da 25 günde tahsil edilmekte. Yani bir sorun gözükmüyor.

Ticari alacaklarda ki  bir miktar azalış stoklarda önceki çeyreğe göre %70 lik bir artış yaşanmış. Stoklardaki artışlar satışlarla beraber gerçekleşiyorsa bu olumlu olarak yorumlanabilir fakat froto da satışlardaki artış oranı stoklardaki kadar değil.

Stoklardaki bu artışın hangi kalemlerde olduğunu anlamak için stoklarla ilgili dipnotlara giderek artışın hammaddeden mi yoksa mamulden mi kaynaklandığını görelim.

Tabloda da görüldüğü gibi ticari alacaklardaki düşüş , stoklardaki mamullerin önemli ölçüde bir önceki çeyreğe göre artış göstermesi ,adetsel olarak satışların düşüşüne işaret ediyor. Burada stokların ağırlıklı olarak hammaddeden oluşması olumlu bir durum ama mamullerdeki oransal artışta dikkate alınmalı. Mamullerin bir önceki çeyrekte toplam stoğa oranı %14 iken bu çeyrekte %36 ya yükselmiş.

Dönen varlıkları bitirmeden önce bununla ilgili olan faaliyet oranlarına da bakarak şirketin işletme sermayesinin ne durumda olduğunu görelim.

Froto son çeyrekte faaliyet oranlarında stok ve borç devir sürelerinde bir miktar değişim olsa bile alacak devir süresindeki düşüşle bunu karşılamış gözüküyor. Bu şekilde düzgün işleyen kurumsal şirketlerde de bu şekilde sistemli takip eden faaliyet oranları oluşur.

Faaliyet oranlarının sonucunda froto borçlanarak veya nakit  alınan hammadde ile kasadan çıkan nakitin ürüne dönüştürüldükten sonra stoğa girmesi sonra satılması parasının tahsil edilmesi ile çıkan nakitin tekrar kasaya karla beraber dönmesi arasında 16 gün gibi kısa bir süre var. 3 günlere kadar bile inen bu süre son iki dönemde biraz yükselse bile çok iyi durumda.

Bu durum aslında iyi bir nakit döngüsünün olduğunu söylüyor. Fakat buralardaki veriler tahakkuk esasına göre olmadığı için nakit akış tablosunda da buranın karşılığı varsa o zaman çift taraflı olumlu diyebiliriz. Çünkü nakit üretemeyen bir şirket ne kadar kısa nakit çevirme süresi olsa da nakit eline geçmeyeceği için bunu yabancı kaynakla karşılamak zorunda kalacaktır.

Bu üç kalemin üzerinde fazla durmamızın sebebi şirketlerin bence en önem arz eden kalemleri olduğundan. Çünkü bir şirket üretilen ürünü en kısa zamanda nakite çeviremiyorsa bu ileride sıkıntıya girmesine sebep olacaktır.

Duran varlıkların en önemli kalemi olan maddi duran varlıklar frotoda son 5 yılda fazla olmasa da bir yükseliş trendi izliyor. Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların 5 yılda toplam artışı %86 civarında gerçekleşmiş çok fazla bir artış olmuş diyemeyiz. Maddi duran varlıklar şirketlerde yapılan yatırımları temsil eder. Yapılan yatırımlar kapasite artışlarını daha çok satış ve kar demek dolayısı ile yatırımcıya daha çok kazanç demektir.

Froto nun pasifler veya kaynaklar bölümünde kısa ve uzun vadeli borçlar , ticari borçlar ve özkaynaklarını inceleyeceğiz

Ford otosanın son çeyrekte kısa ve uzun vadeli borçlarında kayda değer bir artış gözüküyor. Şirketlerde kullanılan borçlar doğal olarak yatırımlarda kullanılması beklenir. Aşağıdaki , hem tabloda hemde grafikte gözüken finansal borçlardaki artışa karşılık .Bu şekilde yüksek alınan borcun karşılığının yatırımlar olmaması kullanılan kredilerin nereye gittiği hakkında inceleme yapma ihtiyacı doğuruyor. Bu tip durumlara koç holding şirketidir bir şey olmaz “şapkadan tavşan çıkarır “ mantığıyla hareket etmemek  gerekir . Ne görülüyorsa normal şartlar dairesinde onu yazmak gerekir.

Froto nun kaldıraç oranının %83 gibi yüksek bir durumda ve finansal borç oranının da %50 lerde ve yükseliş trendinde olması borç durumunun biraz detaylandırılmasını gerektiriyor. Bu durum pandemi döneminde de yaşanmış.

Şirketlerin en sıkıntılı borçları kısa vadeli finansal borçlarıdır.   mali tablolarda bir yıl içerisinde ödenmesi gereken finansal borçlar demektir. Kısa vadeli finansal borçların toplam kısa vadeli borçlar içerisindeki payı %41 yani bir yıl içerisinde ödenmesi gereken borçların %41 i finansal borçlardan oluşuyor.

Bu borç oranlarına temel analiz yapan arkadaşlar başka şirketler olsa tepki gösterirlerdi ama şirket koç holdingin şirketi olunca herkes ya bir tavşan bekliyor , yada kasadaki nakitin yüksek olmasından nasıl olsa bu kadar borcu var ama kasada da nakiti var diye pas geçiyorlar.

Nakit akışı tablosu detaylı incelendiğinde oluşan nakitin ağırlıklı olarak alınan kredilerden borçlar ödendikten sonra kalan kısımlarıyla büyüyor oluşu görülecektir. İşletme sermayesinden gelen bir nakit yok maalesef. Şirket temettü dağıttığı için kabaca düşünürsek net kardan üretilen nakit temettü olarak dağıtılıyor alınan kredilerle işletme sermayesi destekleniyor ve sistem devam ediyor. Son dönemdeki nakit ve stokların artışı ile alınan borçla ödenen borç arasındaki farkla paralellik sağlaması ve dikkat ederseniz nakitte azalma yaşanan 2021-6 döneminde borç ödemesi fazla olduğu için nakite kalmamış bu bile, bir nevi söylemlerimizi destekliyor gibi

Nakitin borçlardan kalan nakitten oluşması şu düşünceyi aklıma getirdi. Borçlara ödediği faiz acaba nakitten gelen faizden daha mı az ki bu şekilde bir strateji izleniyor. Yalnız froto da değil koç holdingin çoğu şirketinde bu şekilde bir uygulama var. Demek ki ucuz kredi bulabiliyor. Borçlanma nın daha detaylarını burada yazmıyorum okuyan arkadaşlar bu konu hakkında alta yazarlarsa daha geniş manada bilgi alışverişi olur kanaatindeyim. ( borç meselesi bayağı  yordu gerisi yatırımcılarına kalsın )

Froto nun özkaynakları 2020-6 dönemine kadar yatay sayılabilecek bir trend izleyip o dönemden sonra karların artması ile özkaynak ta yukarıya doğru hareket etmiş. Özkaynağın kar olmadan artamayacağı net kar grafiğinde de açıkça görülüyor net kar artmaya başladıktan sonra özkaynaklarda artışa geçmiş.

Özkaynağın karlılık durumunu bize anlatan özsermaye karlılığı son çeyrekte %136 lık bir seviyeye yükselerek tarihinin en yüksek seviyesine çıkmış beş yıllık ortalaması bile iyi denilebilecek bir seviyede

GELİR  TABLOSU

SATIŞLAR

Gelir tablosunun en önemli kalemi olan satışlardan başlayalım . Neden en önemlidir ? çünkü satış ; şirketlerin büyümesinde en önemli etkendir eğer satışlarda bir artış gerçekleşmezse yatırıma ihtiyaç olmaz yatırım olmayınca da büyüme olmaz dolayısıyla yatırımcının hiç sevmediği bir durum ortaya çıkar. İkinci önemli bir kalem karlılıktır. Satışlarınız ne kadar iyi olursa olsun kar edemezseniz bir önemi yoktur. O zaman hem satışların hem karlılığın iyi olması lazım ki ideal bir durum ortaya çıksın. Satış ve karlılığın birbiriyle uyumlu olması tam istenilen bir durumdur. Bu iki kalemin öneminden dolayı iki kalem üzerinde biraz fazla duracağız. Bu kalemlerle ilgili elimizde ne kadar veri varsa hepsini incelemeye başlayalım.

Öncelikle genel görüntüyü değerlendirelim daha sonra detaylara inelim.

İlk olarak satış ve karlılıkta  birkaç dönem geriye doğru rakamsal olarak ne olmuş ona bakalım. Tabloda rakamlar olduğu için tekrar yazmaya gerek yok fakat son çeyrek önceki çeyreğe göre maliyetlerden kaynaklı hiç güzel bir durum gözükmüyor. Bir önceki döneme göre iyi , hatta bir önceki yılın çeyrekler arası geçişlerindeki performansına göre bu yıl daha iyi fakat son çeyrekte brüt kar daki düşüş bütün karları etkilemiş.

Aşağıdaki grafikte froto nun tl  ve dolar bazlı son beş yıldaki iki grafiğini görüyorsunuz. Grafikler aslında  bizlere herşeyi gösterir. Tl garfiğinde son beş yılda satışlarla karlılık arasında mükemmel  bir uyum var. Bir şirket için tam istenilen bir durum ve bu froto da mevcut. Dolar grafiğinde de güzel bir uyum mevcut fakat kur atağı olan yılların verdiği etkilerle biraz dengeyi bozmuş . 2018 kur ataklarından sonra tam toparlanırken pandemi , pandemiden tam çıkarken tekrar ve şiddetli bir kur atağı daha dengeyi sarsmış gözüküyor. Yıllıklandırılmış grafiklerde bu bozulmalar baz etkisi olduğu için tam anlaşılmaz  fakat aşağıda çeyreklik olarak satış ve karlılığı incelediğimizde daha ayrıntılı görebileceğiz.

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi çeyreklik grafikelerde daha net karşımıza çıkıyor. Genel yükseliş devam ediyor fakat hangi dönemlerde ne tür sapmalar olmuş daha detaylı anlaşılıyor.

Grafikteki her renk aynı çeyreği gösterdiği için hangi çeyrekte ne olduğu daha iyi anlaşılıyor. Sarı renkler 4. çeyreği  gösteriyor ve  devamlı bir öncekinden yukarıda . mavi çubuk 1. Çeyreği gösteriyor genelde 4. Çeyrağin altında oluşuyor. Son çeyrekte bu uyumu bozmuş fakat aşağıda daha detaylı ele alacağımız satışlarda bu artışın zamlardan kaynaklandığını daha detaylı göreceğiz. Hem tl hemde dolar grafiğinde en zayıf çeyrek 2. Çeyrek olan yeşil çubuk gözüküyor yani 6 aylık bilançolarda gelen satışlar. Önümüzde de 6 aylık bilançolar geleceği için eğer tekrar yüksek bir adetsel satış veya zam yoksa dikkat etmek gerekir. Son çeyrekte satışların artmasına rağmen karların düşmesi maliyetlerin arttığını işaret ediyor. Maliyetlerde önemli bir kalem bunu da detaylı grafiklerle inceleyeceğiz maliyet artışlarının nerden geldiğini bulmaya çalışacağız. Görülüyor ki maliyetlerin artışını zamlarla kurtarmaya çalışmışlar. Yukarıda bahsettiğimiz gibi satışların kaliteli olması karlarla beraber olması ile olur. Karlar ters hareket ederse son kalem olan net karı etkisi altına alır.

Karlılık incelemesine daha sonra geleceğimiz için birazda satışların detayına girelim .Adetsel tl ve usd cinsinden son beş yılı , çeyreklik olarakta son  üç yılı inceleyelim.

Şirketlerdeki ciroların artışları adetsel olarakta destekleniyorsa bu tam istenilen bir durumdur. Çünkü adetin artışı şirketin kapasitesini zorlayacak ve yatırıma gitmesini mecbur kılacak dolayısı ile de büyüyecektir.

Froto 2016-2021 yılları arasında tl bazlı ciro bakımından yükseliş gerçekleştirmesine rağmen , son yılda yukarı bir artış içinde olsa bile adet bakımından düşüş göstermekte cirolar yükseliyor adetler düşüyorsa ciroların zamla yükseldiğini görebiliriz. Tabloda tl birim fiyatının yıllar içerisindeki artışı bunu bize gösteriyor. Dolar bazlı birim fiyatın pek değişmemesi kurdaki değişimden dolayı tl birim fiyatının arttığını da söyleyebiliriz.

Çeyreklik tabloda ise son iki çeyrek tl bazlı satışlarda hatırı sayılı bir yükseliş olmasına rağmen adetsel satışlarda düşüş meydana gelmiş . Birim fiyatlara bakınca gerçekleşen artışın tamamen kur + hammadde kaynaklı olduğu gözüküyor. Bu çeyrek kurda %20 bir artış ve hammadde fiyatlarında düşüş olduğunu düşünürsek adetler düşmezse ileride değerlendirme bölümünde geleceğimiz ciro hedefine de bir ışık tutmuş olacaktır

Gelelim gelir tablosunun en önemli kalemlerinden biri olan satışların maliyeti ve brüt kara Satışlarla beraber karlılıklardaki uyum ne kadar önemli dedikse bu ikisinin arasındaki uyumu   bozan veya devam ettiren satışların maliyeti veya brüt kardır. Buradan çıkan olumsuz durum aşağıdaki bütün karları olumlu veya olumsuz yönde etkileyecektir.

Yıl sonu bilançosunda düşüşte olan maliyetler son çeyrekte 7 puanlık bir artışla %86 ya yükselmiş aslında bir önceki çeyreği değerlendirme dışı bırakırsak maliyetlerde bir düşüşün devam ettiğini görebiliriz. 2021-12 de neden bu düşüşün yaşandığını araştırmayı da  yatırımcısına bırakalım , her şeyi yazınca yazı uzun oluyor ve okunmuyor. Maliyetlerde ki bu yükselişin sebebi hammadde kaynaklı. Çünkü 2021-12 de hammaddenin maliyetler içindeki payı %82 iken 2022-3 te %94 e yükselmiş.

Bu artış brüt karlılıkta 7 puanlık bir düşüşe sebep olmuş. Buradaki 7 puanlık düşüş ,net faaliyet karı ve net karıda oldukça etkileyecektir.

Net kar marjının az olsada aynı oranda düşmemesi froto nun finansman geliri olduğunu söyleyebiliriz

Kar marjlarına genel olarak baktığımızda hepsinde de bir yukarıya doğru iyileşme görülüyor.  Yavaş ve Sistemli bir şekilde yukarı trend devam ediyor. Fakat sektörüne göre düşük marjlar mevcut.

Son olarak roıc değerine de değinerek gelir tablosunu bitirelim. Roıc yatırılan sermayenin getirisi demektir. Yatırılan sermayenin ne kadar kar ettirdiğinin yüzde olarak ifade edilmesidir. Geçmişteki değerlerle bu günü kıyaslayarak varlıklarını ne kadar verimli kullandığını gösterir. Net kardan etkilenmez. Net faaliyet karına göre hareket eder. Froto da son beş yılda önemli bir artış gösteren roıc değeri froto nun yatırımlarını verimli bir şekilde değerlendirdiğini artan bir seyirde olması sermaye başına daha yüksek gelir edeceğini gösteriyor. Önemli bir rasyo takip edilmeli.

NAKİT AKIŞ TABLOSU

İşletme faaliyetlerinden nakit akışları şirketin operasyonel faaliyetlerinden elde edilen  nakit ile net kar da nakit üretmeyen faaliyetlerin düzeltilmesinden meydana gelir. Net karın üzerinde veya pozitif olması beklenir . Faaliyet oranları ile incelenirse daha düzgün bilgi verir. Çünkü stoklar ve ticari alacaklardaki artış borçlardaki azalış İFNA larını negatifleştirecektir. Froto son çeyrekta stoklardaki yüksek artışa rağmen artan borç oranından dolayı İFNA larının pozitif gelmesini başarmış

İşletme faaliyetlerinde gerçekleşen pozitif nakit akışı bir işletmede  en çok pozitif ve yüksek olması beklenen serbest nakit akışı oluşturmasını sağlamış.şirketlerde oluşturulan serbest nakit akışları günün sonunda kasa da kalan nakiti temsil eder.

Yatırım faaliyetlerinden ve finansman faaliyetlerin nakit akışları şirketin yaptığı yatırımları ve yapılan yatırımların finanse edilmesini gösterir. YFNA larının negatif FFNA larının eğer yatırım yapılıyorsa negatif olması beklenir. Froto da tam da böyle bir durum var ve şirket kullandığı kredilerin hepsini olmasada bir bölümünü yatırımlara aktarıyor. Kalan bölümünü ne yapıyor peki onuda aşağıda görelim.

Bilançodaki nakit ve nakit benzerleri ile başladığımız mali tablolar analizimiz yine nakit ve nakit benzerleri ile sonlandıralım . Nakit akış tablosunda bilançodaki nakitin nerden geldiğini anlatmaya çalışalım. Nakit, işletme-yatırım ve finansman faaliyetlerinden üretilen nakit akışlarının birbiri ile toplanıp çıkarması ile bulunur tabloda altını çizdiğimiz rakamların toplanıp çıkarılması sonucu bu döneme ait nakit bulunur ve bu nakit önceki nakite eklenerek bilançodaki nakit ve nakit benzeri olarak yerini alır.

Nakitin birçok yolla yüksek gelmesi sağlanabilir.

Peki froto da oluşan nakit hangi durumlardan dolayı oluşmuş. Asıl olan nakitin işletme sermayesinde gerçekleşen nakit akımlarından olması beklenir. Frotoda işletme sermayesindeki nakit akımları negatif olmasına rağmen nakit nasıl pozitif gelmiş. Dönem karı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler bölümünde yer alan kırmızı çizgi içerisine aldığım kalem her nedense her dönem yüksek geliyor ve nakitin yüksek oluşmasına sebebiyet veriyor. Bu kalemin ne manaya geldiğini bulamadım bilen arkadaşlar yazarsa sevinirim. Benim tahminim kullanılan kredinin hepsi borçlara ve yatırımlara kullanılmıyor. Kullanılmayan kısım buraya yazılarak , sanki nakit üretilmiş gibi bilançoya yazılıyor. Nakitin yüksek çıkması işletme faaliyetlerinden değil alınan kredilerden dolayı oluşuyor. Biraz detay olsun diye burada da konuyu açarak bu konu hakkında bilgi sahibi olanların yorumlara fikirlerini yazmalarını rica ederim.

DEĞERLEME

Kısa vadeden uzuna giderek bir değerlendirme zaman tüneli oluşturalım

Karlılık ve piyasa değeri ilişkisiyle bir piyasa değerlendirmesi yapacak olursak grafiğe göre fiyatın altı aylık bilançoya kadar bir miktar daha geri çekilmesi beklenebilir. Buradaki fiyatlar üç aylık ortalamaları gösterdiğinden şu anki fiyat ortalamanın bir miktar üzerinde görülüyor.

Bunu güçlendirecek başka bir grafikte F/NFK grafiği iki çizgi arasında inip çıkmış ve şuan biraz yukarda sanki

Şimdide son bir yıl içerisinde gerçekleşen ortalama satış adetleri üzerinden. 6. Ayın verilerine göre  bir hesap yapalım.

Son bir yılda satış adetleri ortalama 90 bin adet gerçekleşmiş. Fakat şunu da göz önünde bulundurursak , özellikle son 2 yıldır  altıncı aylarda satış adetleri bir önceki çeyreğe göre %50  düşüş gösteriyor. Önümüzde de altı aylık bilanço var .

Kötü senaryo :

Adetsel düşüş aynı olursa,

Kur farkından başka zam yapılmazsa

45-50 bin arası bir satış olur. %20 kur farkı zammı olur.

Zamla beraber Adet fiyatı 364.800 tl * 50.000 = 18.240.000.000 tl ciro

%10 net kar marjı desek 1.824.000.000 net kar ve

30,23  hbk yapar.

Prospektif  F/K= 10,68 olur

Güncel F/K=10,46 olduğuna göre %2 primli olmuş olur.

Bugünkü fiyata göre 286 tl yapar

İyimser senaryo:

Kur farkı zammı %20

Adetsel yıllık ortalama olan 90 bin aracı alalım.

Bu çeyrek hammadde fiyatlarında bir gevşeme olsa bile ben bunun bu dönemde yansımayacağını düşünüyorum. Stoktaki hammadde ve mamul fazlalığı etkiyi diğer çeyreğe sarktırabilir.

364.800 tl * 90.000 = 32.832.000.000 tl ciro

%10 net kar marjı desek 3.283.200.000 tl net kar ve

34,38 hbk yapar.

Prospektif  F/K= 8,48  olur.

Güncel F/K=10,46 olduğuna göre %23 iskontolu olmuş olur.

Bugünkü fiyata göre 360 tl olur.

Bu iki senaryodan çıkan sonuç 6 aylık bilanço verilerine göredir. 9 aylığın gölgesi düşmeye başladığında senaryolar sonlanmış olur.

Şimdide 2022 yıl sonu için 2021 son çeyrek cirosu üzerinden büyüme oranlarına göre , bu ciro üzerinden bileşik büyüme tahminine göre ve şirketin 2022 yıl sonu araç satış tahminine göre , tahmini fiyat çalışmaları yapalım.

Ortalama büyüme oranına göre 386

Bileşik büyümeye göre 509

Şirketin yıl sonu tahminine göre 489 tl tahmini ciro çıkıyor.

Şirketin yıl sonu araç  satış tahmini hakkında bir çekince koyarak gerçekleşen araç satışları üzerinden yıl sonuna kadar 370 bin civarı bir araç satışını tahmin ediyorum. Bu şekilde de bir hesaplama yaparsak 2022 yıl sonu için tablodaki tahmini fiyat çıkmakta.

Çıkan tahmini fiyatların ortalamasını alırsak yıl sonunda 400-450 arası bir fiyatın çıkabileceğini tahmin edebiliriz.

YUKARIDA YAPMIŞ OLDUĞUMUZ ARAŞTIRMA YAZIMIZ BİR YATIRIM TAVSİYESİ OLMAYIP ŞİRKETİN YÖNETİCİLERİNİN VE FALİYET RAPORLARINDA GEÇEN VERİLER DOĞRULTUSUNDA FİNANSAL OKUR YAZARLIĞA BİR KATKI OLMASI İÇİN BİR BİLGİLENDİRME ÇALIŞMASIDIR. BU TAHMİN VE SONUÇLARA GÖRE KESİNLİKLE YATIRIM YAPMAYIN ZARAR ETME RİSKİNİZ VARDIR. YAPACAĞINIZ YATIRIMLARI KENDİ ARAŞTIRMALARINIZ SONUCUNDA YAPMANIZ SİZİN AÇINIZDAN DAHA DOĞRU BİR KARAR OLACAKTIR . SAYGILAR DİLERİM.

Yayım tarihi
Uncategorized olarak sınıflandırılmış

2 yorum

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.