Makale Detay

Cumartesi, 09 Nisan 2022

İncelemeye çalışacağımız şirket bir sabancı kuruluşu olan kordsa

Öncelikle faliyet raporuyla başlayarak şirketin faaliyet  konusu işleyişi ortaklık yapısı ve varsa geleceğe dönük hedeflerini anlatarak daha sonra finansal tablolarını geçmişten 2021-12 dönemine kadar neler olmuş nasıl bir performans göstermiş incelemeye çalışacağız.

Yapacak olduğumuz bu inceleme hiçbir kordsa yatırımcısının bilgisinden fazla olmaya bilir.çünkü yatırımcı şirketin her şeyini bilmekle mükelleftir bilmiyorsa yatırımcı değildir o yüzden bizim yapacağımız inceleme sadece bilgi sahibi olmayan arkadaşları kısa bir şekilde şirketin genel durumu hakkında bilgi sahibi yapmaktır. Derinlemesine bir analiz değildir. Derinlemesine yapılan analizler uzun sayfalar sürdüğü için okunmadığı anlaşıldığından kısa ve öz bir anlatımın daha iyi olacağı kanaatine varmış bulunuyoruz. Haydi başlayalım.

İlk sitemimi şirketin faaliyet raporunu eleştirerek yapmak istiyorum. Kordsa gibi bir şirketin faaliyet raporunun daha kapsamlı ve derinlemesine yatırımcıları açısından bilgi içermesini beklerdim fakat çok dar bir kapsamda yapılmış. Bizde bulduklarımızdan yetinerek kısaca değinip mali tablolara geçelim.

Faaliyet Konusu

Kordsa Teknik Tekstil A.Ş., 1973 yılında kurulmuş olup, lastik güçlendirme, kompozit güçlendirme ve inşaat güçlendirme alanlarında faaliyet göstermektedir. Kordsa, bugün Dünya’da lastik güçlendirme teknolojileriyle her 3 otomobil lastiğinden 1’ini, her 3 uçak lastiğinden 2’sini güçlendirmektedir. Lastik sektöründe güvenlikten ödün vermeyen teknolojik yeniliklerle, yakıt kullanımını azaltan, yolu daha iyi kavrayan, çevre dostu ürünler geliştirirken, kompozit sektöründe araçların daha hafif olmasını, daha az yakıt ve daha düşük karbon emisyonuyla performans göstermesini sağlayan sürdürülebilir teknolojiler geliştirmektedir. İnşaat güçlendirme alanında ise alt yapı ve üst yapı projelerine yönelik daha dayanıklı ve daha pratik güçlendirme çözümleriyle yaşamın her alanına dokunmayı hedeflemektedir. Kordsa merkezi Alikahya Mahallesi Sanayici Caddesi No:90 İzmit 41310 Kocaeli Türkiye adresinde bulunmaktadır. Kordsa’nın ticaret sicil numarası 26907 ve internet sitesi adresi www.kordsa.com’dur. 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle çalışan personel sayısı 4.844’tür. (31 Aralık 2020: 4.499)

Sermaye ve Ortaklık Yapısı

1973 yılında kurulan Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. (“Şirket” ya da “Kordsa”), Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (“Sabancı Holding”) iştiraki olarak faaliyet göstermektedir.

Bağlı Ortaklıklar

31 Aralık 2021 tarihi itibariıyla konsolide edilen bağlı ortaklıkların faaliyet konusu ve konsolide finansal tabloların amacı doğrultusunda bağlı ortaklıkların faaliyette bulunduğu endüstriyel bölümler aşağıdaki gibidir

Mali tablolara geçmeden önce şunu belirtmek isterim. Yapmış olduğum şirket incelemelerinde grafikleri bolca kullanmaya özen gösteriyorum . çünkü grafiklerin her şeyi anlattığına inanıyorum. İşi bilen biri için açıklama olmasa da grafiklerin her şeyi açıkladığına inanıyorum.

Biz şimdi herkes bilmiyor düşüncesiyle grafikler ne söylüyor bize ne anlatmaya çalışıyoru yazıya dökmeye çalışacağız. İncelemede geçen kalemlerin ne anlama geldiğinin açıklamasını yapmayacağım çünkü o şekilde yapınca yazı çok uzuyor ve kimse okumuyor. Kalemlerin ne manaya geldiğini merak eden arkadaşlar sasa 2021-12 incelememizde bütün kalemler detayları ile ne anlama geldiği anlatılmış merak edenler oradan inceleyebilirler.

BİLANÇO

KORDSA  6.185.429.419 tl dönen varlık , 7.825.160.249 duran varlık olmak üzere toplamda

14.010.589.668 tl varlığa sahip bir şirket olarak varlığını devam ettiriyor. Varlıklar grafiğinden de anlaşılacağı gibi 5 yıllık periyotta sistemli bir şekilde varlıklarını arttırmış gözüküyor hatta son dönemde önceki dönemlere nazaran biraz daha fazla büyümüş .bu durum her şirket için istenen bir durumdur ve şirketlerin zamanla büyümeleri gerekir kordsa nın da bunu başardığını görüyoruz.

Varlıklardaki bu dönemki fazla artışın sebebi stoklar,ticari alacaklar olmak üzere dönen varlıklarda maddi ve maddi olmayan varlıklarda ki çeyreklikteki belirgin artışla duran varlıklarda olduğu gözlemlenmekte . stok ve ticari alacaklarda artış nakitte azalış ne manaya gelir iyimi dir kötümü dür. Nakitteki azalış derinlemesine incelenmekle beraber son çeyrekte yatırımlarda kullanıldığını zannediyorum. Stok ve ticari alacaklarda ki artış ilk bakışta olumsuz karşılanabilir fakat satışlarla ve devir hızları ile  beraber değerlendirilmelidir eğer satışlarda da bir artış varsa ve devir hızları normalse bir sıkıntı yoktur normaldir.

Yeri gelmişken devir hızlarını burada inceleyerek satışlarda ki durumu aşağıda satışlara geldiğimiz zaman değerlendiririz.

Alttaki grafikte stok devir süresi ve ticari alacak devir süreleri ile nakit çevirme süreleri 5 yıllık ortalamalarının bir miktar üzerinde olsa bile sistematik bir seyir izlemekte burada şunu söyleyebiliriz alacaklarını 84 günde tahsil ediyor stoklarını da 124 günde çeviriyor . bu devir sonunda kasadan çıkan para 149 günde geri geliyor veriler normal fakat bu süreler ne kadar kısa olursa şirket açısından o kadar iyidir.

duran varlıklarda ki bu artış bize şirketin bu dönemde yatırıma gittiğini gösteriyor. Bence mali tabloların sihirli kelimesi yatırımdır. Çünkü bir şirketin büyüyebilmesi için yatırım yapması yaptığı yatırımın ciroya etkisinin olması lazım tabi yapılan yatırımda önemli nereye yatırmış parayı gidip boş bir arsa almışsa bu piyasa yı pek etkilemez. En güzeli kapasite arttırımları için yapılan yatırımlardır.

Bilançonun diğer bir kalemi kaynaklar dan oluşmaktadır. Kaynaklar varlıklar bölümünün ne ile finanse edildiğini anlatırır.

Kordsa kaynaklar bölümündeki kısa vadeli borçlarında son dönem bir artış gözüküyor. Kısa vadeli finansal borçlarda ve ticari borçlarda ki artış kısa vadeli yükümlülükleri yukarıya çekmiş ticari borçlardaki artış oranı ortalama stoklarla aynı olduğundan stok alımında kullanıldığı gözüküyor.Kordsa 2021 yılı içerisinde  2.583.098.747 tl kredi ödemesi yapmış bunun 2.255.184.854 tl sini yeniden borç alarak kalan kısmını da eldeki nakitten ödeyerek karşıladığı gözüküyor . nakitten kalan fazlalıkla da  253.408.715 tl lik yatırım yapmış. Aslında borcu borç ile kapatmak iyi bir şey değildir. İstenen durum borcu faaliyetlerden elde edilen nakitle ödemektir . nakit akış tablosuna bakarken bunu biraz daha detaylandırırız.Yukarıda nakitin nerde kullanıldığı ile ilgili sorununda cevabına ulaşmış olduk.

Biraz da finansal durumu nasıl onu inceleyelim. Kaldıraç oranı %59 ile Türkiye şartlarında iyi bir gösterge.olması gerektiği gibi. Net borç / favök oranını 3 ün altında olması beklenir fakat son çeyrekte artış gösterip 3 ün üzerine çıkmış. Bunun sebebi kredi ödemelerinden dolayı azalan nakit miktarının net borç üzerindeki etkisi sonucu oranı yukarı çekmiş. Yinede çok kötü değil fakat %59 luk bir kaldıraç oranına göre 3 ün altına inmesi beklenir.

Net borç/favökteki yükselişe rağmen kaldıraç oranını düşüş eğiliminde olması kaldıraç oranını biraz inceleme ihtiyacı doğurdu. Bunun içinde özkaynaklar kaleminin içeriğini araştırdık sonuçta öz kaynaklarda son dönemde ortalama 2 milyarlık bir artış görülüyor. Net kardan 700 milyon kar ettiğine göre öz kaynaktaki bu fark nerden geliyor. Dipnotlar incelendiğinde yeniden değerleme artışları ve yabancı para çevrim farklarından kaynaklanan kur farklarından geliyor. Kaldıraç oranı stabil devam ettiğine göre bu durum devamlı devam ediyor demekki . buda bizim şuna dikkat etmemiz gerektiğini gösteriyor özkaynaklardaki artışın da nereden geldiğini irdelemeliyiz.

GELİR TABLOSU

Kordsanın gelir tablosunu incelemeye başlamadan şunu ifade edelim .biz mali tablolara genel bir bakış yapmaya çalıştığımız için çeyreklik göstergeler üzerinden değilde yıllıklandırılmış verilerden ilerleyeceğiz. Gelir tablosunda yer alan kullanacağımız veriler yıllıklandırılmış verilerdir.

Tl bazıında satışlar 5 yıllık periyodda 2020 yılını pandemi dönemi olarak sayarsak genelde bir yükseliş içerisinde bununla paralel olarak karları aynı uyum içerisde devam ediyor bir şirket için en çok istenen karların satışlarla beraber uyum içerisinde olmasıdır. Tl bazında bu söylediklerimiz doğru fakat global bir şirket olduğunu iddia eden kordsa için dolar bazlı satışlarda aynı şeyi söyleyemeyeceğiz .dolar bazında bir dengesizlik var hatta karların son çeyrekte dolar bazlı düşüşte olduğu görülüyor.


 

Gelir tablosunu biraz detaylı incelersek satışlarda bir önceki yıla göre %80 lik bir artış

Net faaliyet karında %91 lik favökte %70 net karda ise %428 lik bir artış gözlemlenmekte. Net kardaki bu artış net faaliyet karı artışı ve esas faaliyetlerden diğer gelirlerden kaynaklanan artışlardan geliyor

Birazda karlılık oranlarına değinecek olursak 5 yıllık periyorda inişli çıkışlıda olsa bir periyod içerisinde devam ediyordu 2021 yılında brüt kar marjındaki gerileme ile beraber net faaliyet karıda geriliyor bu bize maliyetlerde bir artışın olduğunu gösteriyor aynı şekilde net kar marjındada düşüş var fakat son çeyrekte artmış bu da muhtemelen fur farklarından kaynaklanan artışlardan gerçekleşiyor

Yukarıda grafikler anlayana her şeyi söyleyeceğini söylemiştik buna bir örnekte aşğıdaki grafiktir . borsada olan herkesin yatırdığı paranın artmasını isteyeceğinden yatırılan paranın artmasının bir yolu var piyasa değerinin artması piyasa değeride yapılan karlar neticesinde artış gösteriri piyasa değerinin uyum halinde olduğu kara bakarak aslında ileriye dönük yön tesbiti yapabiliriz. Ben bu grafiği şöyle değerlendiriyorum birbiri ile uyum içerisinde olan karlarla piyasa değeri hep aynı seviyelerde gitmiş 2021-6 ya kadar bir miktar öne geçmiş ve piyasa hemen geri almış şu anki güncel veride bir miktar ilerde gözüküyor. Güncelin haricindekiler 3 aylık ortalama olduğu için önümüzdeki ortalamada muhtemelen aynı yeri bulacaktır. Dolar bazlı bakınca piyasa nın daha uyumlu tepki verdiğini görüyoruz dolar bazlı karlarda bir düşüş yaşanınca piyasa da hemen tepki vermiş.

NAKİT AKIŞ TABLOSU

İşletme faaliyetlerinden nakit akışları net dönem karının altında gelmiş negatif olmadığı müddetçe bu kötü değil fakat iyi de diyemeyiz istenilen durum net kardan yüksek gelmesidir . çünkü şirket finansal borçlarını buradan elde edeceği gelirle ödeyecek buradan fazla bir gelir sağlayamadığı için de ödediği borçları tekrar borçla karşılamış.

İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler sonucunda ticari alacak ve stoklardaki artış ve ticari borçlardaki artış sonucu yapılan düzeltmeler neticesinde fazla bir nakit üretilmemiş. Mevcut üretilen nakit sonucunda fazla bir yatırım olmadığı için pozitif bir serbest nakit akışı gerçekleşmiş. Serbest nakit akışının pozitif olması iyi görülsede işletme faaliyetlerinde olduğu gibi önceki senelere göre düşüş eğiliminde.

Kordsa da satışlarda ve net faaliyet karında bir önceki dönem göre güzel büyüme olduğunu gösteriyor fakat bu güzellik geçen dönemin çok kötü geçtiğinden kaynaklanıyor. Bu gösterge 2020 yılı sıkıntılı döneminden kurtulup eski dönem dönüyor olduğunu göstermekte.

Son olarak bir değerleme yaparak yazımızın sonuna gelelim. Kordsanın faaliyet raporunda veya başkasnın mesajında ileriye dönük bir beklenti ve hedef belirtilmediği için (belirtilse idi daha kolay olurdu) geçmiş verileri kullanarak büyüme oranlarına göre bir satış tahmininde bulunmaya çalışacağız .

2021 yılının son iki çeyreğinde satışlarda ortalama %20 lik bir büyüme gerçekleşmiş bu büyümeyi baz alarak tahmini ciroya ulaşmak istersek. Son çeyrekte gerçekleşen ciromuz     2.701.501.909   tl bunu %20 artacağını düşünürsek

2022-3 te 3.241.802.290 tl çeyreklik ciro elde ederiz . ben burada biraz ihtiyatlı davranarak 2021-12 çeyreklik ciroyu baz almanın daha mantıklı olcağını düşünüyorum çünkü son çeyrekteki artış tonaj veya adetsel bazda desteklenmişmi bilgisine ulaşamadığımız için son çeyrekte meydana gelen kur artışları sonucu oluşan zamlardan geçekleştiği tahminini yürüterek son çeyrek verisini baz alarak 4 çeyreğe oranlarsak 2022 yıl sonunda 10.806.007.636 tl gibi yıl sonu cirosuna ulaşmış oluruz.yıllıklandırılmış net kar marjımızıda %10 alırsak 1.080.600.763 tl gibi bir net kara dolayısı ile 5,5 HBK a ulaşmış oluruz. güncel HBK mız 4,4 olduğuna göre bu günkü güncel HBK ya göre %25 iskontolu görülüyor. Tabi bu sonuçlar sadece tahminlerden ibaret ilk çeyrek gelecek olan cirolara göre hedef fiyatlar daha netleşecektir . Faydalı olması dileğiyle

YUKARIDA YAPMIŞ OLDUĞUMUZ ŞİRKET İNCELEMESİ YATIRIM TAVSİYESİ NİTELİĞİNDE OLMAYIP SADECE ŞİRKETİN FAALİYET RAPORLARINDA VE FİNANSAL RAPORLARINDAKİ VERİLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMİŞTİR KENDİ ARAŞTIRMALARINIZ OLMADAN YATIRIM YAPMAYINIZ ZARAR ETME RİSKİNİZ DOĞACAKTIR.